Konbyen tan ki dwe pase pou pèman yo valide, a pati de plizyè metòd yo ?

Réalisé par Zendesk