Kòman mwen ka anpeche apliksayon ke mwen pap sèvi avèk yo a itilize entènèt mwen ?

Réalisé par Zendesk