Kòman mwen ka aktive oubyen dezaktive modpas mesajri vokal mwen an?

Réalisé par Zendesk